Treść strony

Sołectwo Grębocin

7 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Beata Żurawska
tel. 793 988 269

Rada Sołecka:

Maciej Biernat
Tomasz Dunajski
Roman Dybowski
Michał Ratajczak

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Szkolna 8

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie