Treść strony

Sołectwo Grębocin

29 lutego 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Marlena Miszałkowska
tel. 508 670 593

Rada Sołecka:

Dorota Martyńska
Ewa Król
Wojciech Widliński
Roman Bicki
Sławomir Gałązka

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Szkolna 8

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie