Treść strony

Sołectwo Gronowo

8 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Stanisław Ciupak 
tel. 509 847 225

Rada Sołecka:

Maria Gumowska
Anna Kozłowska

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

Gronowo 5

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie