Treść strony

Sołectwo Gronowo

13 marca 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Paweł Kuczkowski 
tel. 517 471 462

Rada Sołecka:

Katarzyna Gilar
Małgorzata Jesiołkowska
Angelika Wichowska
Rafał Derda

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

Gronowo 5

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie