Treść strony

Sołectwo Jedwabno

16 lutego 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Eugeniusz Podsiadły
tel. 698 694 957

Rada Sołecka:

Anna Dąbrowska
Agnieszka Domagała
Zbigniew Kuszyński

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

Jedwabno 27

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie