Treść strony

Sołectwo Jedwabno

12 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Jan Strzelecki
tel. 517 061 850

Rada Sołecka:

Anna Dąbrowska
Beata Winiarska
Zbigniew Kuszyński

Statut Sołectwa