Treść strony

Sołectwo Kopanino

21 lutego 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Elżbieta Wikiera 
tel.509 140 512

Rada Sołecka:

Katarzyna Torkowska
Tomasz Wszelak
Krzysztof Czynszak

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Aleja Dębów 20

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie