Treść strony

Sołectwo Kopanino

13 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Ludwik Wikiera 
tel.797 999 877

Rada Sołecka:

Katarzyna Torkowska
Tomasz Wszelak
Krzysztof Czynszak

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Aleja Dębów 20

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie