Treść strony

Sołectwo Krobia

14 marca 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Sołtys Waldemar Nowatkowski
tel. 602 449 317

Rada Sołecka:

Maria Bejger
Agnieszka Porębska
Aneta Stankiewicz
Błażej Czapla

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz