Treść strony

Sołectwo Lubicz Dolny

15 marca 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Alicja Zielińska
tel. 609 491 664

Rada Sołecka:

Anna Sztandarska
Katarzyna Zwierzyńska
Jarosław Kiliński
Dariusz Ziółkowski
Paweł Gałka

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Toruńska 56

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie  

 

Historia Lubicza Dolnego