Treść strony

Sołectwo Lubicz Dolny

21 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Alicja Zielińska
tel. 609 491 664

Rada Sołecka:

Bożena Wolak
Jadwiga Tolińska 
Elżbieta Bonczalska
Jarosław Kiliński
Daniel Strzelecki

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Toruńska 56

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie  

 

Historia Lubicza Dolnego