Treść strony

Sołectwo Młyniec Pierwszy

15 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Anna Katra
tel. 797 999 881

Rada Sołecka:

Marian Wernerowski
Marian Piotr Kępski
Przemysław Gorczyca

Statut Sołectwa

Historia Młyńca Pierwszego