Treść strony

Sołectwo Młyniec Drugi

18 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Kazimierz Smoliński
tel. 797 999 882

Rada Sołecka:

Roman Poskart
Kazimierz Poskart 
Andrzej Gęsicki

Statut Sołectwa

Historia Młyńca Drugiego