Treść strony

Sołectwo Mierzynek

22 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Mariusz Filuś
tel. 797 999 880

Rada Sołecka:

Dorota Kowalska
Anna Kowalczyk
Jerzy Sójka

Statut Sołectwa