Treść strony

Sołectwo Nowa Wieś

20 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Miłosz Morawiak
tel. 606 117 998

Rada Sołecka:

Sylwia Zwierzchowska 
Małgorzata Domachowska 
Jarosław Marcinkowski
Artur Wiczyński

Statut Sołectwa