Treść strony

Sołectwo Nowa Wieś

20 marca 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Joanna Górecka
tel. 665 507 177

Rada Sołecka:

Małgorzata Marcinkowska
Elżbieta Nowicka
Kinga Retmańska
Dariusz Laskowski.

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Nad Drwęcą 74

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie