Treść strony

Sołectwo Nowa Wieś

4 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali radę sołecką na kadencję 2019-2024, a wybory uzupełniające 15 grudnia 2022 r. wyłoniły nową panią sołtys.

Sołtys:

Joanna Górecka
tel. 665 507 177

Rada Sołecka:

Sylwia Zwierzchowska 
Małgorzata Domachowska 
Jarosław Marcinkowski
Artur Wiczyński

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Nad Drwęcą 74

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie