Treść strony

Sołectwo Rogówko

28 lutego 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Bogdan Laskowski
tel. 606 622 763

Rada Sołecka:

Małgorzata Tabor
Angelika Nikiel
Łukasz Ostrowski
Marcin Wąsik

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Lubicka 29

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie