Treść strony

Sołectwo Rogówko

25 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

SOŁTYS:

Bogdan Laskowski

tel. 606 622 763

RADA SOŁECKA:

Małgorzata Tabor

Maria Jankowska

Łukasz Ostrowski

Marcin Wąsik

Statut Sołectwa