Treść strony

Sołectwo Rogówko

25 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Bogdan Laskowski
tel. 606 622 763

Rada Sołecka:

Małgorzata Tabor
Maria Jankowska
Łukasz Ostrowski
Marcin Wąsik

Statut Sołectwa