Treść strony

 • Logotypy

Gmina za darmo przeszkoli 144 osoby

W przyszłym tygodniu odbędą się ostatnie szkolenia komputerowe realizowane dla mieszkańców w ramach projektu „Komputer na świat”. 13 i 14 lutego zapisani spotkają się w świetlicy w Rogówku.

Ciągły nabór chętnych na warsztaty rozpoczęliśmy rok temu na zebraniach we wszystkich sołectwach. Szkolenia rozpoczęliśmy wiosną, organizując kilkanaście grup. Przez nami ostatnie z 12 szkoleń. Łącznie swoją wiedzę związaną z obsługą komputerów podszkolą 144 osoby w kilku modułach tematycznych:  

 1.  „Rodzic w Internecie” poświęconym przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.
 2. „Mój biznes w sieci” była to propozycja przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu.
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci” skierowanym do wszystkich, którzy chcieli nauczyć się skutecznie załatwiać sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.
 4. „Działam w sieciach społecznościowych” poświęconemu osobom, które chciały poznać sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie.
 5. „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” stworzonym z myślą o zainteresowanych swoim miejscem w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu.

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, którzy starają się w jak najlepszy sposób przekazać informacje. Każdy uczestnik ma zapewniony obiad oraz przerwy kawowe.

Podsumowanie

Termin realizacji projektu "Komputer na świat": od 1.05.2019 do 28.02.2020

Cel główny projektu „Komputer na świat" to podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Lubicz. Cele szczegółowe to:

 • wzrost umiejętności obsługi komputera i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych u 144 odbiorców ostatecznych w ramach wskazanych we wniosku modułów szkoleniowych,
 • wzrost kompetencji w zakresie użytkowania Internetu u 144 odbiorców ostatecznych,
 • wyrównanie szans min. 6 osób w wieku 65+ i min. 2 osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Grupa docelowa projektu: 144 dorosłych mieszkańców Gminy Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Lubicz, w wieku 25+, w tym min. 6 osób w wieku 65+ i min. 2 osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawność będzie weryfikowana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wartość grantu: 74 160 zł (100% dofinansowania ze środków UE).

7.02.20

drukuj (Gmina za darmo przeszkoli 144 osoby)

 • Szkolenia "Komputer na świat"
 • Szkolenia "Komputer na świat"
 • Szkolenia "Komputer na świat"

« wstecz