Treść strony

Gmina Lubicz zamierza zbudować most przez Drwęcę [FILM]

Most w pobliżu ul. Promowej w Nowej Wsi ma przede wszystkim udrożnić ruch lokalny i przyciągnąć inwestorów do przemysłowej części Lubicza Dolnego, a także rozładować korki na krajowej „10”.

Gmina Lubicz w ubiegłym tygodniu rozstrzygnęła przetarg na dokumentację projektową przeprawy na Drwęcy wraz z drogami dojazdowymi. Planuje się, że inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2023.

Władze gminy chcą zbudować most żelbetonowy (o prostej konstrukcji), długości 96 m, nośności 30 ton, dwupasowy (3,5 m każdy), z dwumetrowym chodnikiem oraz dwumetrową ścieżką rowerową.

Przeprawa zostanie zlokalizowana na rzece Drwęcy w sąsiedztwie ul. Promowej w Nowej Wsi. Po drugiej stronie rzeki wyjedziemy na ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym w okolicach zakładu Jurmet.

Nowa inwestycja zakłada również alternatywną drogę do Torunia z Małgorzatowa, czyli części przemysłowej Lubicza Dolnego, która pobiegnie wzdłuż torów kolejowych i autostrady w stronę "ślimaka" przy Skodzie. To pozwoli wyeliminować ciężki ruch samochodowy z ul. Dworcowej.

- Moim zadaniem jest przede wszystkim ułatwić i usprawnić mieszkańcom poruszanie się po drogach lokalnych – wyjaśnia Marek Nicewicz, wójt Lubicza. - Pojawienie się mostu powinno wpłynąć także na inne aspekty życia gminy, m.in. przyciągnięcie potencjalnych inwestorów do Małgorzatowa w Lubiczu Dolnym. To z kolei ma istotne znaczenie dla dochodów gminy i przekłada się na kolejne inwestycje oraz nowe miejsca pracy. Przeprawa to także rozluźnienie sytuacji na krajowej „dziesiątce”, która od lat irytuje stojących w korkach mieszkańców gminy. Co istotne, przy trasowaniu dróg dojazdowych do mostu braliśmy pod uwagę przede wszystkim tereny przewidziane pod drogi już w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 1989 r., a potem z 2011 r.

Pierwszy etap inwestycji będzie kosztował ok. 20 mln zł (ok. 14 mln zł most + 6 mln zł na drogi dojazdowe).

– Prowadzę poważne rozmowy na temat montażu finansowego przedsięwzięcia, ale w związku z tym, że są one w trakcie, to na razie nie mogę zdradzić szczegółów – mówi wójt Lubicza.

W perspektywie do zrealizowania jest kolejny etap inwestycji, który zakłada dalszy rozwój sieci lokalnych.

ZOBACZ FILM NA TEMAT INWESTYCJI

drukuj (Gmina Lubicz zamierza zbudować most przez Drwęcę [FILM])

  • data: 2020-05-25
  • Przebieg mostu i dróg dojazdowych pokazany na mapie
  • Miejsce, gdzie powstanie nowy most (od strony Lubicza Dolnego)
  • Wizualizacja mostu

« wstecz