Treść strony

Fotowoltaika. Mieszkańcy złożyli ponad 100 wniosków

Od jutra rozpoczynamy wizyty u mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”.

Dofinansowanie będzie możliwe w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu przewiduje wkład własny beneficjenta na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych (oraz podatek VAT). W terminie, od 20 kwietnia do 8 maja, wpłynęło 112 wniosków, wymogi formalne spełniło 104.

Od jutra (2 czerwca) do końca tygodnia pracownik urzędu wraz z przedstawicielem firmy wspierającej realizację projektu, czyli Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z Bydgoszczy będą weryfikować informacje zawarte w dokumentacji, odwiedzając zainteresowanych mieszkańców.

Zebrane i zweryfikowane informacje posłużą do przygotowania ostatecznego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu.

W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja wniosków, zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj, odbędzie się według kolejności ustalonej podczas losowania aż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Pozostałe wnioski utworzą listę rezerwową.

Osoba do kontaktu w tym temacie – Kamil Chruściński, Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz, pok. nr 13, nr tel. 56 621 21 98.

drukuj (Fotowoltaika. Mieszkańcy złożyli ponad 100 wniosków)

  • data: 2020-06-01

« wstecz