Treść strony

Kolejność realizacji wniosków wylosujemy online

16 czerwca na gminnym profilu FB odbędzie się losowanie kolejności realizacji wniosków, które mogą zostać dofinansowane w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”.

Jak już informowaliśmy, wpłynęło 112 wniosków, wymogi formalne spełniły 104.

W tym tygodniu pracownik urzędu wraz z przedstawicielem firmy wspierającej realizację projektu, czyli Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z Bydgoszczy weryfikowali informacje zawarte w dokumentacji, odwiedzając zainteresowanych mieszkańców. Po wizji lokalnej ostatecznie zostały zaakceptowane 102 wnioski.

Zebrane i zweryfikowane informacje posłużą do przygotowania ostatecznego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu.

W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja wniosków, zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj, odbędzie się według kolejności ustalonej podczas losowania aż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Transmisję z losowanie przeprowadzimy na FB „Gmina Lubicz” we wtorek 16 czerwca o godz. 16.00. Pozostałe wnioski utworzą listę rezerwową.

Dofinansowanie będzie możliwe w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014 – 2020.

drukuj (Kolejność realizacji wniosków wylosujemy online)

  • data: 2020-06-10

« wstecz