Treść strony

Lista rankingowa wniosków dotyczących fotowoltaiki

Wczoraj na żywo na gminnym profilu FB odbyło się losowanie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”.

Jak już informowaliśmy, wpłynęło 112 wniosków, wymogi formalne spełniły 104.

W ubiegłym tygodniu pracownik urzędu wraz z przedstawicielem firmy wspierającej realizację projektu, czyli Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z Bydgoszczy weryfikowali informacje zawarte w dokumentacji, odwiedzając zainteresowanych mieszkańców. Po wizji lokalnej ostatecznie zostały zaakceptowane 102 wnioski.

Zebrane i zweryfikowane informacje posłużą do przygotowania ostatecznego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu.

W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja wniosków, zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj, odbędzie się według kolejności ustalonej podczas losowania aż do chwili wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Pozostałe wnioski utworzą listę rezerwową.

Listę rankingową zamieszczamy w załącznikach w dwóch formatach. "Numer porządkowy" oznacza kolejność otrzyma wsparcia przypisaną w wyniku losowania do "numeru wniosku". Zatem w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na początku trafi ono do osoby, która złożyła wniosek nr 76 ("numer porządkowy" 1), potem do mieszkańca posiadającego wniosek nr 102 ("numer porządkowy" 2), następnie do osoby dysponującej wnioskiem nr 87 ("numer porządkowy" 3), itd.

Dofinansowanie jest możliwe w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014 – 2020.

Gmina zawnioskuje o maksymalną kwotę dotacji, czyli 1 mln zł. Wartość projektu wyniesie ponad 2 mln zł.

drukuj (Lista rankingowa wniosków dotyczących fotowoltaiki)

  • Fotowoltaika. Lista rankingowa wniosków

« wstecz