Treść strony

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów

Na zlecenie starosty toruńskiego ponowne wykładamy do publicznego wglądu dotyczące naszej gminy Uproszczone Plany Urządzenia Lasów i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Plany są dostępne do 16 lipca 2020 r. w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 3 (parter) Urzędu Gminy Lubicz.

 

drukuj (Uproszczone Plany Urządzenia Lasów)

  • data: 2020-06-18

« wstecz