Treść strony

Jesienią pojeździmy tu na desce

W Lubiczu Górnym jeszcze w tym roku będziemy mieli pumptrack z elementami skateparku. Teren zostanie także zagospodarowany zielenią.

W pierwszym czerwcowym przetargu na budowę pumptracku z elementami skateparku, placu zabaw oraz zagospodarowanie zieleni zaproponowana przez oferentów kwota znacznie przekraczała nasze założenia. Wysoka cena wynikała z kosztów specjalistycznego podłoża, które ze względów bezpieczeństwa zostało zaproponowane na placu zabaw z uwagi na umiejscowienie linariów. Dlatego przetarg nie został rozstrzygnięty.

Inwestycję podzielono więc na dwa etapy: budowę pumptracku łącznie z elementami skateparku i zagospodarowaniem zielenią oraz osobno budowę placu zabaw. Rozdzielenie przyczyni się także do uniknięcia ewentualnych kolizji prac w przypadku wejścia na teren dwóch wykonawców.

Drugi przetarg na budowę pumptracku z elementami skateparku i zagospodarowaniem zielenią, po uzupełnieniu dokumentów przez jedynego oferenta, ostatecznie rozstrzygnięto 24 czerwca. Strony przygotowują się do podpisania umowy. Inwestycja powinna być gotowa jesienią.

Po otwarciu pumptracku dla młodzieży zajmiemy się placem zabaw dla najmłodszych dzieci. W tym roku planowane jest umiejscowienie kilku atrakcyjnych elementów infrastruktury. W następnych latach plac zabaw będzie uzupełniany o następne urządzenia zgodnie z projektem budowlanym.

Przypominamy, że budowa pumptracku z elementami skateparku i zagospodarowaniem zielenią oraz placu zabaw to kolejne kroki związane z rewitalizacją Placu Niepodległości. W maju gmina postawiła tam pierwszą toaletę publiczną. Toaleta jest półautomatyczna. Na razie można z niej korzystać bezpłatnie.

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania p.n. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej. Etap II".

Gmina wnioskuje o jej unijne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Działanie: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

drukuj (Jesienią pojeździmy tu na desce)

  • data: 2020-06-24

« wstecz