Treść strony

Gospodarka odpadami w 2021 roku

W tym roku nie zmieni się stawka za wywóz odpadów, która ponownie będzie wynosić miesięcznie od osoby 19 zł za śmieci segregowane. 

Taka stawka wynika wprost z ponoszonych kosztów. Gmina nie zarabia na śmieciach, ale także nie może do nich dokładać.

Od 2020 roku wszyscy mieszkańcy powinni segregować śmieci. Mniejszą niż standardowa stawkę, czyli 18 zł miesięcznie od osoby, mogą zapłacić kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym. Chcąc skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty należy złożyć nową deklarację.

Mieszkańców, którzy nie przestrzegają zasad segregacji gmina jest zmuszona obciążyć wyższą opłatą stanowiącą dwukrotność podstawowej kwoty, czyli 38 zł, które zostanie pomnożone przez liczbę osób w gospodarstwie domowym (za każdy miesiąc nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny).

Przypominamy, że bioodpady obecnie są odbierane we wszystkich porach roku, według częstotliwości ustalonej dla poszczególnej zabudowy jednorodzinnej. W ubiegłym roku nastąpiło też zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) śmieci komunalnych dla jednorodzinnej zabudowy rozproszonej na wszystkie miejscowości gminy - raz w tygodniu, przez trzy miesiące (czerwiec – sierpień). Zwiększyliśmy także częstotliwości odbioru bioodpadów i niesegregowanych odpadów komunalnych dla zabudowy wielolokalowej.

W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka Odpadami znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z tym tematem, także Harmonogram odbioru odpadów na 2021. 

W okresie świąt i innych wolnych dni harmonogram wywozu może ulec zmianie, o czym informujemy na tej stronie w Aktualnościach, na FB Gmina Lubicz, a osobom zapisanym do naszego systemu powiadamiania SMS wysyłamy wiadomość. Warto również subskrybować Newsletter Gminy Lubicz, w którym przypominamy o terminach odbioru śmieci (wpiszcie swój adres e-mail w odpowiednie pole na niebieskim pasku po lewej stronie, a w wersji mobilnej - tuż pod tą informacją).

Przypominamy najważniejsze zasady reklamacji dotyczące nieodebrania śmieci:

  • Jeżeli odpady nie zostały zabrane w wyznaczonym dniu albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, należy niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz: e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.
  • Najczęściej, jak wynika z naszych analiz (kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach), odpady nie są zabierane z tych posesji, których właściciele na czas, czyli do godz. 6.00 rano, nie wystawiają pojemników lub worków. Firma nie ma możliwości wielokrotnego podjeżdżania pod jeden adres, ponieważ musi obsłużyć ok. 5.500 domostw.
  • Pamiętajmy także o dokładnym zawiązaniu worków. Szkło w nich nie może być potłuczone. Worek z odłamkami podczas ładowania go na samochód pęka, a odłamki szkła ranią pracowników firmy zajmującej się odbiorem odpadów.

A o tym, jak prawidłowo segregować śmieci przeczytacie Państwo tutaj.

Przypominamy również, że od wielu lat w naszej gminie funkcjonuje bezpłatny dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym. W ubiegłym roku rozszerzyliśmy odbiór odpadów o kolejne frakcje: odzież, strzykawki i igły.

Od 2019 r. papierowe książeczki opłat, z powodu małego zainteresowania taką formą płatności, drukujemy już tylko dla osób, które zgłoszą chęć ich posiadania (do końca października roku poprzedzającego). Do połowy stycznia do wszystkich właścicieli nieruchomości powinna dotrzeć korespondencja z urzędu gminy z ogólną informacją na temat sposobu regulowania należności za odpady, harmonogramem wywozu oraz ulotką na temat prawidłowej segregacji śmieci.

drukuj (Gospodarka odpadami w 2021 roku)

  • data: 2021-01-05

« wstecz