Treść strony

Uczniowie z Gronowa będą dowożeni do Grębocina

Radni gminy Lubicz podjęli wczoraj uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji, z dniem 31 sierpnia 2021 r., Szkoły Podstawowej w Gronowie. W tej chwili do gronowskiej szkoły uczęszcza 27 uczniów, czyli tylu ilu średnio stanowi jedną klasę. Dla tej grupy jest zatrudnionych 21 nauczycieli

Od sześciu lat liczba uczniów w szkole w Gronowie regularnie maleje. W roku szkolnym 2015/2016 uczyło się w niej 70 dzieci, a cztery lata później już tylko 40. W tym roku do gronowskiej podstawówki uczęszcza tylko 27 uczniów chodzących do klas II, V, VI i VIII. Istniejące oddziały liczą od 6 do 8 osób, a pozostałych klas w ogóle nie ma. Dodatkowo w przyszłym roku szkolnym liczba dzieci zmniejszy się jeszcze o odchodzących ósmoklasistów, a wtedy stan osobowy dzieci w szkole zrówna się z liczbą nauczycieli.

Wysokie koszty

Nie bez znaczenia jest także argument ekonomiczny, istotny dla samorządów zobowiązanych do dbałości o finanse publiczne. Roczny koszt kształcenia jednego ucznia w placówce znacznie przewyższa wydatki ponoszone na ten cel w pozostałych pięciu szkołach gminy Lubicz. W 2019 r. w Gronowie wyniosły one aż 23,3 tys. zł. W szkole w Młyńcu Pierwszym to 14  tys. zł, w Grębocinie, Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym 10-12 tys. zł, a w Złotorii 8,7 tys. zł (rocznie na jednego ucznia).

- O planach związanych z reorganizacją szkoły rozmawiamy od roku – mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz. - Sytuacja szkoły w Gronowie na bieżąco jest omawiana z kuratorium. W tej sprawie odbyło się wiele spotkań. Podejmowaliśmy różnorodne próby ratowania placówki, jak chociażby wdrożenie kolejnego programu naprawczego, aktywizacji rodziców z sołectwa, założenia szkoły stowarzyszeniowej, co także nie zyskało aprobaty rodziców i uruchomienie przedszkola jako naturalnego sposobu odbudowania społeczności uczniowskiej. Niestety, bez pożądanego efektu.

Troska o jakość nauczania

Niewielka liczebność oddziału nie jest też korzystna dla uczniów, często uniemożliwia stosowanie metod aktywizujących i innych atrakcyjnych dla dziecka sposobów nauki wymagających większej liczby uczniów np. gry, praca zespołowa. W tak małych klasach trudniej nauczyć się funkcjonowania i pracy w grupie czy nawiązywania przyjaźni, a także dostosowania do nowych sytuacji na dalszych etapach kształcenia.

Wąska stała kadra - zaledwie  sześciu nauczycieli w pełnym wymiarze, ponieważ pozostałych 15 pracuje tylko na cząstki etatów i posiada zobowiązania także w innych szkołach - uniemożliwia zapewnienie zastępstwa z konkretnego przedmiotu. To zaś może wpłynąć na wyniki nauczania młodzieży na kolejnych poziomach edukacji.

Rodzice wybierają inne szkoły

Co istotne, mała liczba uczniów w szkole w Gronowie nie jest spowodowana niewielką grupą uczniów w tej miejscowości. W tej chwili do gronowskiej szkoły z możliwych 96 dzieci uczęszcza zaledwie 27 (czyli 28 proc.) To oznacza, że większość mieszkańców z obwodu szkoły (72 proc.) podjęło już decyzję o przeniesieniu dzieci do innych placówek. Aż 39 dzieci z Gronowa uczy się w Turznie (w gm. Łysomice), 5 w Młyńcu Pierwszym, a 25 dojeżdża do Grębocina.

To właśnie w Grębocinie gmina chce zapewnić gronowianom możliwość kontynuowania nauki po likwidacji szkoły w ich miejscowości. Od strony organizacyjnej zmiana ta nie spowoduje zwiększenia liczby oddziałów planowanych na rok 2021/2022 w Grębocinie.

Dobra baza, szeroka oferta

- Przeniesienie 21 uczniów z Gronowa zostanie zabezpieczone z wszelkich możliwych stron, m.in. dzieci uczęszczające teraz do tej samej klasy nie zostaną rozdzielone – zapewnia wójt Marek Nicewicz. Oczywiście gmina zapewni im odpowiedni transport z opieką. W celu właściwej adaptacji gronowskich dzieci w szkole w Grębocinie zostanie zorganizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Planowane jest przygotowanie zajęć integrujących uczniów z Gronowa z uczniami ze szkoły w Grębocinie. Uczniowie przeniesieni do tej szkoły będą mieli zapewnioną również opiekę świetlicową z atrakcyjnymi zajęciami w czasie oczekiwania na autobus i możliwość dożywiania w stołówce szkolnej z ciepłym posiłkiem. Władze gminy zapewniają także, że w Grębocinie na dzieci czekają lepsze warunki kształcenia, wychowania oraz aktywności artystycznej, społecznej oraz fizycznej.

W Szkole Podstawowej w Grębocinie są realizowane dodatkowe programy i projekty edukacyjne. Placówka jest dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (winda i podjazdy). Obiekt posiada też bardzo dobrą bazę dydaktyczną do realizacji nowej podstawy programowej oraz nowoczesne i dobrze wyposażone klasopracownie, dwie sale gimnastyczne, siłownię zewnętrzną i wewnętrzną oraz plac zabaw. Dzieci z Gronowa będą mogły korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, jak: kółko teatralne, redakcyjne, rękodzielnicze, szachowe, plastyczne, matematyczno-logiczne, chór, zespół muzyczny, zajęcia sportowe. W Grębocinie prężnie działa Samorząd Uczniowski wraz Kołem Wolontariatu.

Co jeszcze?

W ramach procesu tej trudnej dla wszystkich zmiany związanej z przeniesieniem gronowskich uczniów, ich rodzicom będzie udostępniony specjalny numer telefonu do szybkiego rozwiązywania ewentualnych problemów. Zostaną oni także zapoznani z placówką i pedagogiem szkolnym, na którym spocznie zadanie szczególnej opieki nad dziećmi z Gronowa. Natomiast dla nauczycieli z Gronowa, w porozumieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi, władze gminy przygotują alternatywne propozycje pracy.

Z kolei budynek po Szkole Podstawowej w Gronowie będzie wykorzystany na potrzeby społeczności tego sołectwa. W jego części pozostanie 10-godzinne przedszkole, które stanie się filią gminnego przedszkola „Chatka Puchatka” z możliwością jego rozszerzenia o kolejne oddziały. Część obiektu gmina zaadoptuje na potrzeby Centrum Wsparcia Seniora. Poza tym do budynku szkoły, z piwnicy prywatnego domu, będzie przeniesiona filia biblioteki gminnej, z możliwością organizowania spotkań środowiskowych. Obiekt szkolny stanie się także miejscem spotkań KGW Gronowo oraz innych stowarzyszeń, pełniąc w części funkcję świetlicy.

- Przygotowując się do podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji szkoły wcześniej dogłębnie przeanalizowaliśmy sytuację. Liczby i fakty mówią za siebie. Choć rozumiem, że może to być trudne do zaakceptowania dla rodziców dzieci z Gronowa, to po prostu nie ma sensu utrzymywać szkoły, w której liczba uczniów zrówna się liczbie nauczycieli – mówi Zbigniew Barcikowski, przewodniczący Rady Gminy Lubicz.

drukuj (Uczniowie z Gronowa będą dowożeni do Grębocina)

  • data: 2021-01-22

« wstecz