Treść strony

Co z rondem w Grębocinie?

W Grębocinie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 i drogi wojewódzkiej nr 552 pojawili się geodeci. Czy to oznacza, że rozpoczyna się planowana od wielu lat rozbudowa?

Mieszkańcy Grębocina od wielu lat są informowani o planach rozbudowy skrzyżowania w centrum swojej miejscowości.

Na początku 2018 r. doszło do spotkania informacyjnego władz gminy, mieszkańców oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz z projektantami skrzyżowania. Na tym spotkaniu okazało się m.in., że w Grębocinie ma powstać dwupasmowa droga z tzw. pasem rozdziału, drogami rowerowymi i chodnikami. Na skrzyżowaniu DK15 i DW 552 byłoby tzw. rondo turbinowe, bez sygnalizacji świetlnej. Na całym odcinku planowano ograniczyć tzw. lewoskręty i wyeliminować bezpośredni dostęp do drogi głównej z posesji, z których dojazd do DK 15 miał prowadzić drogami dojazdowymi i zbiorczymi. Koncepcja taka wywołała sprzeciw mieszkańców Grębocina. Podkreślali, że nowe rozwiązania, ich zdaniem, nie poprawią bezpieczeństwa, podzielą miejscowość na dwie odrębne części i utrudnią codzienne funkcjonowanie jej mieszkańcom. Tyle historii.

Rozmowy gminy z GDDKiA

Obecny wójt Marek Nicewicz od początku swojej kadencji wznowił rozmowy z GDDKiA, przekonując że proponowane pierwotnie rozwiązania nie poprawią bezpieczeństwa. Dlatego postulował zmianę założeń do koncepcji przebudowy skrzyżowania w Grębocinie. W tej chwili powstaje ona na nowo. W minionych miesiącach wójt Lubicza m.in. trzykrotnie był w tej sprawie w siedzibie generalnej dyrekcji w Bydgoszczy, dodatkowo z dyrektorem oddziału bydgoskiego odbył dwie telekonferencje i dwie telekonferencje z nowym wykonawcą projektu.

– Jestem drogowcem, wiem o czym rozmawiam, dlatego ta współpraca jest rzeczowa i zaczęła przynosić efekty – mówi wójt Marek Nicewicz. - W tej całej sprawie jedno jest pewne, że żadne z rozwiązań nie może przeczyć przepisom ruchu drogowego.

Pierwszy z efektów współdziałania wójta z GDDKiA i projektantami to przedłużenie zakresu opracowania projektowego. Ma ono dotyczyć odcinka od granicy z Toruniem aż do skrzyżowania z ulicą Nad Strugą, co było jednym z postulatów mieszkańców.

Drugim efektem rozmów obecnych władz gminy Lubicz z inwestorem ma być pozostawienie przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Szkolnej w bezpiecznej odległości od zjazdu z ronda. Jest ono niezwykle istotne dla mieszkańców, ponieważ prowadzi do szkoły podstawowej oraz do kościoła.

Trzeci efekt to obietnica rozważenia odstąpienia od planowanego przebiegu drogi odbarczającej (tzw. agrafki) na rzecz innego, bardziej akceptowalnego przez mieszkańców, rozwiązania drogowego.

- Mamy też możliwość składania innych propozycji i sugestii, co wcześniej pozostawało bez echa – mówi wójt.

Takie propozycje zostały omówione na spotkaniu wójta i mieszkańców w październiku 2019 r., a następnie przedstawione GDDKiA i projektantowi.

Są jednak problemy trudne do rozwiązania, jak chociażby wjazd i wyjazd z galerii Grębocin. Rozwiązanie tej sprawy, ze względu na ukształtowanie terenu, istniejącą infrastrukturę lokalną oraz przepisy i zasady organizacji ruchu obowiązujące na drogach krajowych.

Projektanci pracują nad nową koncepcją

Obecnie inwestycja jest na etapie przygotowania koncepcji potrzebnej do powtórnego zaprojektowania skrzyżowania przez nowe biuro projektowe. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do 30 grudnia 2022. Stąd w Grębocinie pojawili się geodeci, którzy zbierają informacje w terenie służące do opracowania mapy do celów projektowych.

Jak się dowiedzieliśmy, poprzedni projekt rozbudowy skrzyżowania był wykonywany w oparciu o dawne badania natężenia ruchu w Grębocinie, więc zdaniem władz gminy należy zrobić nowe, ponieważ zmienił się przepływ samochodów przez skrzyżowanie z DK nr 15 w związku z otwarciem całego północnego odcinka Amber One. To może mieć kluczowe znaczenie dla projektu, co podnosili także w postulatach mieszkańcy.

- Na razie zatem, ponownie jesteśmy na samym początku planowania inwestycji. Trudno mówić o jej szczegółach, skoro w tej chwili sprawdzane są informacje i możliwości, analizowane sugestie, a nowa koncepcja dopiero się rodzi – mówi wójt i dodaje: - Będę zabiegał, aby koncepcja została zaprezentowana radnym i Radzie Sołeckiej Grębocina.

Jak przewidują projektanci może to mieć miejsce w wakacje tego roku.

Skoro dokumentacja projektowa powinna być wykonana do końca 2022 roku, to oznacza, że jakiekolwiek kroki związane z wbiciem pierwszej łopaty mogą nastąpić w roku 2023. Pod warunkiem, że w programie inwestycyjnym budowy dróg krajowych na lata 2023-2025 znajdą się pieniądze na tę inwestycję.

drukuj (Co z rondem w Grębocinie?)

  • data: 2021-04-14

« wstecz