Treść strony

Instalacja słoweńskiej pasieki w Grębocinie

Grębocin jest pierwszą miejscowością w Polsce, w której stanął tradycyjny, kolorowy słoweński ul. W oficjalnej uroczystości inauguracji projektu wzięła udział JE Ambasador Republiki Słowenii Pani Božena Forštnarič Boroje.

Słoweński ul został ustawiony w pasiece w Grębocinie, którą pani ambasador Republiki Słowenii zwizytowała i zaakceptowała wraz konsulem honorowym Słowenii w Toruniu Janem Walczakiem w marcu tego roku.

Słowenia znana jest z edukacji na temat znaczenia pszczół dla przyrody i ludzkości. To właśnie ten kraj był inicjatorem ustanowienia Światowego Dnia Pszczoły, w 2017 r. przyjętego przez wszystkie państwa członkowskie ONZ. Od tej pory Światowy Dzień Pszczoły jest obchodzony co roku 20 maja.

Jednym ze sposobów, w jaki Słowenia stara się szerzyć przesłanie Światowego Dnia Pszczół i podnosić świadomość w kwestii ogólnego znaczenia pszczół dla przyrody i ludzkości, jest instalacja tradycyjnych słoweńskich pasiek zdobionych charakterystycznymi deskami malowanymi w różne motywy i umieszczonymi nad wejściem do ula (tzw. panjskimi končnicami), we współpracy z lokalnymi partnerami na całym świecie. Taka pasieka została w ostatnim czasie podarowana Papieżowi Franciszkowi w Watykanie, inne stanęły przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku, siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

Oficjalnie słoweńską pasiekę w Grębocinie otwarto 14 czerwca. Warto zaznaczyć, że w słoweńskim nazewnictwie pasieką są specjalne domki dla pszczół, które jak blokowisko mogą być rozbudowane i mieścić kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt pszczelich rodzin. W polskiej tradycji jednak pasieką jest zbiorowisko wielu domków  – uli. W Grębocinie stanął zdobiony słoweński ul z dwoma rojami, zasiedlonymi słoweńskimi pszczołami Kranjska sivka (Apis mellifera carnica), które doskonale poznały już grębocińskie pola, łąki i ogrody, ponieważ bytują u nas od 13 maja. Dzięki temu podczas dzisiejszej uroczystości mogliśmy naszych gości obdarować pierwszym miodem wyprodukowanym przez słoweńskie pszczoły.

Dlaczego słoweński ul zagościł akurat w Grębocinie w gminie Lubicz? Kujawsko-Pomorskie, jak i Toruń z powodzeniem współpracują ze słoweńskim miastem Nove Mesto, a istniejący w grodzie Kopernika konsulat słoweński ma najdłuższy staż w Polsce. Ustawienie słoweńskiej pasieki w podtoruńskim Grębocinie jest więc efektem współpracy ambasady, konsulatu oraz otwartości na działania edukacyjno-ekologiczne władz województwa, Torunia i gminy Lubicz. - To właśnie w Grębocinie wspólnie znaleźliśmy dom dla słoweńskich pszczół w istniejącej od ponad 10 lat pasiece prowadzonej przez państwa Jakubowskich – wielkich miłośników i znawców pszczół – mówi wójt Marek Nicewicz, którego jednym z celów jest stwarzanie warunków do wspierania aktywności proekologicznych różnych podmiotów i organizacji, a także indywidualnej mieszkańców gminy.

Miód ze słoweńskiego ula trafi do placówek dyplomatycznych wszystkich krajów UE w postaci gadżetu promującego pszczelarstwo, rolę pszczół dla świata, a także samą Słowenię jako kraj z bogatymi tradycjami pszczelarskimi. Ponadto w tym roku Słowenia obchodzi jubileusz 30-lecia odzyskania niepodległości, a w drugiej połowie roku obejmuje prezydencję Rady UE.

- Fakt posiadania pierwszej w Polsce słoweńskiej pasieki chcielibyśmy również jak najlepiej wykorzystać w naszej społeczności – mówi wójt Marek Nicewicz. - Przy słoweńskiej pasiece m.in. planowane są lekcje biologii dla uczniów naszych szkół i przedszkoli. - Teren ten zostanie także wyposażony w dodatkowe tablice edukacyjne jako atrakcyjne miejsce do odwiedzenia przez gości przebywających w Toruniu i gminie Lubicz, np. zwiedzających słynne i uznane grębocińskie Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa. Słoweński ul, w odległości ok. tysiąca kilometrów od miejsca pochodzenia, będzie zatem niezwykłą ciekawostką na mapie turystycznej naszej gminy.

drukuj (Instalacja słoweńskiej pasieki w Grębocinie)

  • data: 2021-06-14
  • Uroczystość instalacji słoweńskiego ula w Grębocinie
  • Uroczystość instalacji słoweńskiego ula w Grębocinie
  • Uroczystość instalacji słoweńskiego ula w Grębocinie
  • Uroczystość instalacji słoweńskiego ula w Grębocinie
  • Uroczystość instalacji słoweńskiego ula w Grębocinie
  • Uroczystość instalacji słoweńskiego ula w Grębocinie
  • Uroczystość instalacji słoweńskiego ula w Grębocinie
  • Uroczystość instalacji słoweńskiego ula w Grębocinie
  • Uroczystość instalacji słoweńskiego ula w Grębocinie

« wstecz