Treść strony

„Czyste Powietrze”. Zanim przyjdziesz, wypełnij ankietę [Aktualizacja]

Od 1 czerwca, w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, mieszkańcy gminy Lubicz mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, jak również uzyskać niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. 11.00 – 13:30

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Lubicz:

pod numerem telefonu 56 621 21 29 bądź poprzez e-mail: czystepowietrze@lubicz.pl

W Punkcie uzyskamy informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze” oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Toruniu. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Podstawowe informacje o programie "Czyste Powietrze"

To kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

– właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

– wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

– uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy.

– uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do gminy. W żądaniu wnioskodawca wskazuje swoje dane oraz dane członków swojego gospodarstwa domowego, zaznacza też rodzaj gospodarstwa tzn. czy jest ono wieloosobowe czy jednoosobowe. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. To załącznik obowiązkowy do składanego wniosku.

Zaświadczenia wydaje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu z upoważnienia wójta gminy.

W sprawie pytań dotyczących złożenia wniosku o zaświadczenie o dochodach należy skontaktować się z pracownikami Ośrodka pod następującymi numerami telefonów 500 280 473  i 500 280 657

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Lubiczu:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu. Wskazane jest aby przed wizytą założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie: https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość założenia konta na miejscu,
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: imię i nazwisko, adres.
 5. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku, w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer Księgi Wieczystej i numer ewidencyjny działki.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia budynku/lokalu.
 10. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 11. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)
 12. Pełna informacja o zakresie prac, jakie mają być dofinansowane – np. rodzaj pieca, powierzchnia okien, powierzchnia docieplanych stropów/ścian itp.

PRZYDATNE LINKI:

Wymagana dokumentacja https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie https://lista-zum.ios.edu.pl/

Instruktaż wypełniania wniosku http://czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza/

W celu ułatwienia wypełnienia wniosku o dofinansowanie przed wizytą w urzędzie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

drukuj („Czyste Powietrze”. Zanim przyjdziesz, wypełnij ankietę [Aktualizacja])

 • data: 2021-06-15

« wstecz