Treść strony

Gazociąg. Inwestycja rządowa przebiegnie przez gminę Lubicz

Gazociąg planowany od Gustorzyna do Wicka ma na celu podniesienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na naszym terenie zostanie zbudowane 16 km sieci w ośmiu sołectwach.

Budowa ok. 128 km gazociągu jest bezpośrednio związana z realizacją Programu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit),  w ramach którego planowane jest posadowienie w rejonie Gdańska pływającego terminalu LNG, służącego do odbioru dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego. Nowy gazociąg zapewni możliwość rozprowadzenia gazu z rejonu Gdańska do odbiorców w kraju i regionie.

Budowa infrastruktury gazowej, umożliwiająca zróżnicowanie źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, a także związana z tym rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, są traktowane jako inwestycje strategiczne, kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy. Etap drugi, który obejmuje gminę Lubicz, jest zaplanowany w latach 2024-2026. Gazociąg ma przebiegać przez następujące sołectwa: Grabowiec, Kopanino, Nowa, Wieś, Lubicz Dolny, Grębocin, Rogówko, Rogowo i Złotoria.  Na sierpniowo-wrześniowych zebraniach wiejskich w tych miejscowościach będziemy informowali o planach dotyczących inwestycji.

Inwestor, którym jest spółka akcyjna Skarbu Państwa Gaz-System, zaprasza do świetlicy środowiskowej w Grębocinie 7 października w godz. 9.00-17.00 na spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszej gminy, gdzie będzie można dopytać o wszelkie szczegóły. 

W załączeniu przygotowane przez spółkę Gaz-System materiały dotyczące inwestycji.

drukuj (Gazociąg. Inwestycja rządowa przebiegnie przez gminę Lubicz)

  • data: 2021-08-30
  • Planowana trasa gazociągu na terenie gminy Lubicz

« wstecz