Treść strony

Budujemy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

W Gronowie powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Obecnie w naszym województwie nie ma takiego miejsca. Oferta gronowskiego Centrum będzie skierowana do mieszkańców naszej gminy. Co to za placówka?

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to ośrodek dla osób niepełnosprawnych. Dotychczas na terenie gminy Lubicz nie funkcjonował żaden obiekt ściśle dedykowany tej grupie.

W Gronowie na terenie byłej szkoły podstawowej zbudujemy nowy obiekt z 20 miejscami dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, podzielony na dwa sektory: pobyt dzienny (10 miejsc) oraz całodobowy (10 miejsc w pokojach jednoosobowych z łazienką i minianeksem kuchennym).

- Pobyt w ośrodku ma pomóc tym osobom rozwinąć kompetencje społeczne, nawiązywać relacje interpersonalne, ale także zapewnić regularną rehabilitację, czyli poprawić ich codzienny komfort życia – wyjaśnia Anna Sikorska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

Planowane Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne znajdzie swoją siedzibę w odrębnym, nowo wybudowanym  budynku parterowym o powierzchni użytkowej 630 m2, który wyrośnie w miejscu byłego boiska szkolnego. Będzie to zupełnie nowy, niezależny ośrodek wsparcia.

- Budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany w sposób zapewniający dostępność i możliwość korzystania przez każdego człowieka, bez względu na wiek, płeć czy stopień niepełnosprawności – wyjaśnia wójt Marek Nicewicz. - W szczególności Centrum będzie dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób niewidomych i niesłyszących. Przed wejściem postawimy makietę brailowską obrazującą kształt obiektu i powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otoczeniem. Wewnątrz zostanie umieszczony plan tylfograficzny odwzorowujący rozkład i funkcję pomieszczeń. W budynku będzie również dostępna nawigacja głosowa. A na posadzkach przewidujemy specjalne oznaczenia poziome dla osób niewidomych.

Placówka powstanie w sąsiedztwie kilku innych instytucji świadczących usługi społeczne dla mieszkańców gminy Lubicz. Przypomnijmy, już drugi rok w dotychczasowej szkole, dzięki modernizacji obiektu, działa nowoczesne i kolorowe przedszkole. Obecnie prowadzone są prace adaptacyjne części budynku na Dzienny Dom „Senior+”. W przyszłym roku w innej części tego obiektu dołączą: filia biblioteki gminnej oraz świetlica - siedziba Koła Gospodyń Wiejskich. 

Zlokalizowanie instytucji obok siebie będzie sprzyjało wzajemnej integracji uczestników i odbudowaniu więzi międzypokoleniowych, a także umożliwi skorzystanie z szerokiej, łatwo dostępnej oferty różnych placówek dla osób mniej sprawnych, czyli seniorów i niepełnosprawnych.

Na terenie należącym do Centrum przewiduje się również lokalizację siłowni zewnętrznej, organizację terenów rekreacyjnych z zielenią urządzoną, wyznaczenie miejsca aktywności z grillem i meblami ogrodowymi dla aktywności w plenerze oraz wydzielenie działki pod ogródki kwiatowe  i warzywne dla użytkowników, tzw. „ogrody wyniesione” (podniesione z łatwiejszym dostępem).

Gmina może zbudować Centrum dzięki uzyskaniu dofinansowania prawie 3 mln zł w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Tylko dwa samorządy z naszego województwa otrzymały takie dofinansowanie, zresztą w ogóle jako pierwsze z Kujawsko-Pomorskiego w historii tego programu.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się jeszcze w tym roku. Koncepcja musi otrzymać formę projektu, konieczne są także prace przygotowawcze i uzyskanie decyzji pozwalającej na budowę, więc robotnicy budowlani na placu pojawią się w przyszłym roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 sierpnia 2023 roku.

Pieniądze na późniejsze funkcjonowanie placówki również można pozyskać w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Misją Centrum w Gronowie będzie stworzenie miejsca, w którym osoby niepełnosprawne poczują się jak w domu. 

Jeśli interesują Państwa szczegóły projektu, to zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wczorajszej sesji Rady Gminy Lubicz, gdzie dokładnie omówiła je pani kierownik lubickiego GOPS-u (od ok. 46 minuty) – tutaj.

Wartość projektu: 4 699 847,71

Kwota dofinansowania: 2 956 338,15

Wkład własny gminy Lubicz: 1 743 509,56

drukuj (Budujemy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne)

  • data: 2021-11-10
  • Koncepcja. Widok z lotu ptaka
  • Koncepcja. Strefa wejściowa
  • Koncepcja. Strefa rekreacyjna
  • Koncepcja. Aranżacja pokoju mieszkalnego
  • Koncepcja. Rzut parteru
  • Koncepcja. Strefa pobytu dziennego (niebieska - całodobowego)
  • Logotyp
  • Logotypy

« wstecz