Treść strony

Gospodarka odpadami w nowym roku

Od nowego roku opłata za śmieci w gminie Lubicz miesięcznie będzie wynosić 22 zł od osoby. Taka stawka wynika m.in. z oferty złożonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu, które wygrało przetarg na odbiór odpadów z naszej gminy. Innych chętnych nie było.

Zmiana stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest związana z systematycznym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, które obejmują, m.in. odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) czy obsługę administracyjną.

O nowej stawce 22 zł od osoby miesięcznie mieszkańcy zostaną również poinformowani listownie. To opłata za śmieci segregowane na pięć frakcji. Zmiana stawki nie oznacza konieczności składania nowej deklaracji.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bezwzględnie zobowiązuje do segregowania odpadów komunalnych. - Dlatego mieszkańcom, którzy nie będą przestrzegać zasad segregacji zostanie naliczana wyższa opłata, stanowiąca dwukrotność ustalonej stawki tj. 44 zł od każdej osoby w gospodarstwie domowym, za każdy miesiąc naruszenia zasad segregacji – przestrzega Dorota Kamińska, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz.

Harmonogram wywozu odpadów w 2022 roku publikujemy niżej (będzie on też wysłany do mieszkańców). Przypominamy również, że rok temu uruchomiliśmy dostęp do aplikacji na telefon „Kiedy śmieci?”, która przypomina o zbliżającym się terminie wywozu. Ściągniecie ją za pośrednictwem Google Play czy App Store.

Jeżeli odpady nie zostaną zabrane w wyznaczonym dniu albo zdarzą się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, należy niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz: e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez mieszkańców sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.

Przypominamy również, że w Lubiczu Górnym funkcjonuje bezpłatny dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych. Od nowego roku PSZOK będzie czynny: od marca do października - od wtorku do piątku, w godz. od 10.00 do 18.00, natomiast od  listopada do lutego - od wtorku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00, a w każdą sobotę w godz. od 9.00 do 14.00 (tel. 797 999 886 w godzinach funkcjonowania PSZOK).

24 grudnia br. Punkt będzie zamknięty.

drukuj (Gospodarka odpadami w nowym roku)

  • data: 2021-12-16

« wstecz