Treść strony

Zmiana w składaniu wniosków na dodatek osłonowy

Dla zdrowia i komfortu mieszkańców, chcących złożyć wniosek na świadczenia osłonowe dla rodzin, od jutra zmieniamy miejsce i organizację przyjmowania dokumentów.

W głównym budynku Urzędu Gminy Lubicz, w dawnej sali obrad obecnie funkcjonującej jako Punkt Obsługi, zorganizowaliśmy trzy dodatkowe stanowiska do obsługi tylko w zakresie dodatku osłonowego. Są one specjalnie oznakowane, a dyżurujący tam pracownicy GOPS będą zajmować się wyłącznie tą procedurą.

To oznacza, że od 20 stycznia 2022 r. nie należy kierować się do biur GOPS-u, a bezpośrednio do urzędu.

Więcej o dodatkach osłonowych tutaj: https://www.lubicz.pl/7840,2022?tresc=70273.

drukuj (Zmiana w składaniu wniosków na dodatek osłonowy)

  • data: 2022-01-19

« wstecz