Treść strony

GDOŚ w sprawie inwazyjnych gatunków obcych

Osoby przetrzymujące rośliny i zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) powinny sprawdzić czy posiadają ważne zezwolenia. Z nowymi przepisami powinni zapoznać się też posiadacze zapasów IGO – np. osoby prowadzące sklepy zoologiczne lub ogrodnicze.

Szczegółowe informacje w tym zakresie są opublikowane na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, na prośbę której udostępniamy tę informację. Link - tutaj.

Więcej informacji na temat inwazyjnych gatunków można znaleźć na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - tutaj oraz na stronie GDOŚ - tutaj

drukuj (GDOŚ w sprawie inwazyjnych gatunków obcych)

  • data: 2022-04-22

« wstecz