Treść strony

„Starter – Młodzi w biznesie"

Masz mniej niż 30 lat i pomysł na działalność gospodarczą? Szukasz środków na jej otwarcie? Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy zapraszają do udziału w projekcie.

Nabór do projektu "Starter – Młodzi w biznesie" jest ciągły.

Formularze rekrutacyjne mogą składać zamieszkujący lub uczący się na terenie całego województwo kujawsko-pomorskiego.

Kryteria: osoby w wieku 18-29 lat (nieukończony 30 r.ż.), bierne zawodowo lub niezarejestrowane w PUP.

Kwota bezzwrotnej dotacji 23 050,00 zł + ok. 1 900,00 zł wsparcie pomostowe przez 6 m-cy (działalność nie może być zawieszona lub zamknięta przez conajmniej rok).

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się się na stronie IPH Toruń - tutaj

drukuj („Starter – Młodzi w biznesie")

  • data: 2022-05-16

« wstecz