Treść strony

Kwalifikacja wojskowa. Młodzi na komisję

Od 3 do 10 czerwca trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z naszej gminy. Z kolei kobietom wyznaczono termin na 29 czerwca. 

Kto jest zobowiązany stawić się do kwalifikacji wojskowej?

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat. Obowiązkowi podlegają również kobiety, poczynając od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnasty rok życia i w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę:

  1. w publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria;
  2. w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy od osiemnastego roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

Osoby wezwane w bieżącym roku do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 w Toruniu  zgłaszają się w wyznaczonym terminie do siedziby komisji przy ul. Władysława Łokietka 3 w Toruniu (Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży).

Rodziców lub opiekunów osoby wzywanej, która nie porusza się samodzielnie albo posiada znaczny stopień niepełnosprawności prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 530 854 664 (czynnym od 26 maja do 29 czerwca 2022 r.).

Na potrzeby ewidencji należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. legitymacja szkolna/studencka, prawo jazdy, certyfikaty i świadectwa ukończenia kursów),
  • posiadaną dokumentację medyczną w oryginale lub zaświadczenie lekarskie (w przypadku występowania chorób przewlekłych, urazów i innych czynników wpływających na Pana/Pani stan zdrowia).

W gabinecie lekarskim istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną.

W przypadku przebywania w izolacji domowej, na kwarantannie lub objawów infekcji należy skontaktować się tel. z Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 w Toruniu w celu umówienia innego terminu stawiennictwa.

drukuj (Kwalifikacja wojskowa. Młodzi na komisję)

  • data: 2022-05-18

« wstecz