Treść strony

Nie złożyłeś deklaracji o ogrzewaniu? Nie kupisz tańszego węgla

Do tej pory w naszej gminie deklaracje dotyczące źródeł ogrzewania swoich nieruchomości złożyło 57 proc. właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych. Pozostałych może drogo to kosztować.

Od roku informujemy o konieczności złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji używanego w domu źródła ciepła. To obowiązek ogólnopolski, którego termin mija z końcem czerwca tego roku.

Deklarację  przekazujemy w dwóch formach: elektronicznej, czyli przez Internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl lub w papierowej – dostarczając wypełniony dokument do Urzędu Gminy Lubicz.

Stosowne wzory deklaracji oraz informator na ten temat znajdziecie także Państwo tutaj.

Przypominamy, że poza każdym właścicielem domu obowiązek zgłoszenia informacji o używanych źródłach ciepła dotyczy także wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, w imieniu których deklaracje składa właściciel albo zarządca budynku. Nowy obowiązek obejmuje również obiekty usługowe.

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna. To jednak nie koniec kłopotów. Jeżeli chciałbyś kupić węgiel bezpośrednio na kopalni, czyli taniej niż przez pośredników, to „odejdziesz z kwitkiem”. Wymóg posiadania złożonej do CEEB deklaracji wprowadziła Polska Grupa Górnicza S.A. Na jej witrynie znaleźliśmy taki komunikat: „Informujemy, że odbiór węgla zakupionego w sklepie PGG będzie możliwy od 18.04.2022 roku tylko po dołączeniu do pełnomocnictwa odbioru węgla przez przewoźnika kopii deklaracji złożonej do Centralnej Ewidencji Budynków CEEB. Dane w złożonej deklaracji muszą być zgodne z danymi wskazanymi w zamówieniu i pełnomocnictwie do odbioru węgla”.

drukuj (Nie złożyłeś deklaracji o ogrzewaniu? Nie kupisz tańszego węgla)

  • data: 2022-06-08
  • Baner: Wypełnij obowiązkową deklarację CEEB

« wstecz