Treść strony

Remont drogi od Młyńca Pierwszego do Jedwabna

W poniedziałek 27 czerwca wykonawca ZDB Rogowo rozpocznie roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 2035C Młyniec Pierwszy – Jedwabno – Toruń. To będzie pierwszy etap inwestycji obejmujący prawie 3-kilometrowy odcinek w dwóch miejscowościach Młyńcu Pierwszym i Jedwabnie.

Celem przebudowy jest poszerzenie jezdni do 6 m, wykonanie pobocza o szerokości 2x0,75m, budowa zjazdów, peronów autobusowych, fragmentu chodnika w Młyńcu Pierwszym, a także budowa oświetlenia przy projektowanym przejściu dla pieszych na wysokości ul. Jesionowej w tej miejscowości. Wykonawca wyremontuje również przepusty pod zjazdami, odtworzy przydrożne rowy  i wykona zieleń drogową. 

W pierwszej kolejności ZDB Rogowo rozpocznie roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w dalszej przystąpi do robót ziemnych.

Koszt robót budowlanych wyniesie 5 164 142 zł. Zadanie jest realizowane przez Powiat Toruński przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i współfinansowane przez Gminę Lubicz.

Wykonawca powinien zakończyć prace w październiku b.r.

Przebudowana droga nr 2035C podniesie jej standard, spowoduje usprawnienie ruchu drogowego, zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników i poprawi komfort podróżowania.

drukuj (Remont drogi od Młyńca Pierwszego do Jedwabna)

  • data: 2022-06-24

« wstecz