Treść strony

Panie dyrektor kończą swoją misję

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było szczególne dla dwóch naszych wieloletnich pań dyrektor, które kończą swoją misję: Elżbiety Światowskiej i Aleksandry Lisieckiej.

Elżbieta Światowska z Przedszkolem Publicznym „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym była związana od 1984 r. najpierw jako nauczyciel, a następnie dyrektor. Funkcję tę pełniła przez 30 lat. To w tym czasie, 24 lata temu, Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" rozpoczęło działalność w nowej siedzibie, czyli w Lubiczu Górnym, przy ulicy Piaskowej 2. Z końcem tego roku szkolnego pani dyrektor po 40 latach pracy przeszła na emeryturę.

Aleksandra Lisiecka nauczycielem w szkole w Grębocinie została w 1986 r. Brała czynny udział w zachodzących w niej zmianach spowodowanych reformą oświaty. Od 1 września 2007 r. pełniła funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej, a od 14 września 2009 r. dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie. 1 marca 2010 r. została dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie, następnie przekształconego w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Grębocinie. Aleksandra Lisiecka kończy swoją misję jako dyrektor, ale pozostaje w szkole jako nauczyciel.

Obie panie czuwały na sprawnym i bezpiecznym dla dzieci i młodzieży funkcjonowaniem placówek na każdym etapie, będąc nieocenioną pomocą i wsparciem dla współpracowników, uczniów i rodziców. Wiedza i doświadczenie pań dyrektor wspierały także „organ założycielski”, czyli władze gminy tej oraz poprzednich kadencji.

Obie dyrektorki podczas zakończenia roku nie kryły wzruszenia, otrzymując wiele ciepłych słów od społeczności swoich szkół, a także gości tych wydarzeń wójta Marka Nicewicza i zastępcy wójta Wojciecha Rakowieckiego.

Panie dyrektor zostały również uroczyście pożegnane wczoraj na czerwcowych obradach przez Radę Gminy Lubicz, a także gości m.in. Małgorzatę Łęc, dyrektor Zespołu Ekonomoczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz Marzennę Wojnar, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu.

drukuj (Panie dyrektor kończą swoją misję)

  • data: 2022-07-01
  • Pożegnanie w przedszkolu. Prezent Elżbiecie Światowskiej wręcza zastępca wójta Wojciech Rakowiecki
  • W imieniu Rady Gminy Lubicz panią dyrektor Elżbietę Światowską żegna przewodniczący Zbigniew Barcikowski
  • Elżbieta Światowska dziękuje radzie za współpracę
  • Zakończenie roku szkolnego w Grębocinie i urlopowy prezent dla odchodzącej dyrektor Aleksandry Lisieckiej od wójta Marka...
  • Podziękowania dla Aleksandry Lisieckiej od przewodniczącej komisji oświaty radnej Teresy Klawińskiej
  • Aleksandra Lisiecka dziękuje radzie

« wstecz