Treść strony

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Gminy Lubicz

Wczoraj, podczas XLIV sesji Rady Gminy Lubicz zadecydowała o udzieleniu wotum zaufania oraz o udzieleniu absolutorium wójtowi Gminy Lubicz Markowi Nicewiczowi.

Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie wotum zaufania zostało poprzedzone zaprezentowaniem przez wójta najważniejszych elementów raportu o stanie gminy za 2021 rok. Po zapoznaniu się z raportem i dyskusją Rada Gminy Lubicz jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu wotum zaufania wójtowi Gminy Lubicz.

Kolejnym punktem obrad było zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym oraz przedstawienie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2021 rok. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a następnie o udzieleniu wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Również i w tym przypadku uchwałę podjęto jednogłośnie.

- Jednogłośne udzielenie absolutorium pokazuje dobrą współpracę wójta z Radą Gminy Lubicz, za co chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, na czele z panem przewodniczącym Zbigniewem Barcikowskim – mówi Marek Nicewicz.

Włodarz gminy Lubicz podkreśla wagę współodpowiedzialności radnych za losy gminy. Z kolei radni docenili determinację wójta związaną z realizowaniem kolejnych inwestycji, które zamknęły się w kwocie ok. 15 mln zł, co nie było łatwe w czasie ograniczeń pandemicznych, gwałtownego wzrostu cen oraz galopującej inflacji.

- To nie jest łatwy czas – przyznaje wójt Lubicza. – Jednak bez inwestycji nie ma rozwoju, a naszym wspólnym celem, razem z radą, jest rozwój gminy Lubicz.

drukuj (Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Gminy Lubicz)

  • data: 2022-07-01
  • Rada Gminy Lubicz wraz z wójtem, zastępcą wójta, panią skarbnik i mecenasem

« wstecz