Treść strony

Światłowód w zasięgu ręki

Od dwóch lat na naszym terenie firma NEXERA realizuje budowę szerokopasmowej sieci światłowodowej. W wyniku podejmowanych przez gminę działań pojawiły się możliwości uzupełnienia listy beneficjentów o dodatkowe lokalizacje.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach”, na obszarze województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Niestety, w pierwszej fazie nie wszystkie posesje, a nawet miejscowości zostały uwzględnione do podłączenia do wspomnianej sieci. W wyniku podejmowanych przez gminę działań pojawiły się możliwości uzupełnienia listy beneficjentów o dodatkowe lokalizacje. W związku z powyższym prosimy wszystkie chętne osoby, których budynki nie zostały do tej pory uwzględnione o zgłaszanie swoich lokalizacji. W tym celu udostępniamy formularz do dokonywania zgłoszeń. Link do formularza:

https://forms.gle/rqYYprSgbyKxJE5G8

Sprawdzenia, które lokalizacje przewidziane są do podłączenia do sieci światłowodowej NEXERA można dokonać na stronie www.nexera.pl oraz w załączonym pliku „NEXERA - lista adresowa (Gmina Lubicz).pdf”

Zgłoszeń można dokonywać również, wypełniając załączony arkusz EXCEL i przesyłając go na adres it@lubicz.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń – 15 lipca 2022 r.

drukuj (Światłowód w zasięgu ręki)

  • data: 2022-07-07

« wstecz