Treść strony

Konkurs na najlepszą inicjatywę sołecką

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz drugi organizuje edycję wojewódzką konkursu pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które w latach 2010-2021 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Zgłoszenia na konkurs w imieniu sołectwa dokonuje sołtys wsi lub członek rady sołeckiej. Do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołectwa. Z udziału w konkursie wyłączone są projekty nagrodzone w ogólnopolskich edycjach konkursu organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Zgłoszenia poprzez formularz do 15 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu). Na laureatów czekają nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 12.000 zł.

Więcej informacji/formularz - tutaj.

drukuj (Konkurs na najlepszą inicjatywę sołecką)

  • data: 2022-07-27

« wstecz