Treść strony

Zaproszenie na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

zaprasza na

konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

które odbędą się:

  • 23.08.2022 r. o godz. 16.00 w Krobi (świetlica wiejska, ul. Olimpijska 14)
  • 24.08.2022 r. o godz. 13.00 w Złotorii (Szkoła Podstawowa, ul. Pomorska 11)

Zaproszenie kierujemy do Mieszkańców, Przedsiębiorców,  Rolników, Władz oraz Pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie gminy Obrowo.

Program:

  1. Informacje na temat instrumentu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER)” (Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
  2. Efektywność wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2021 przez Stowarzyszenie LGD „Podgrodzie Toruńskie”
  3. Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruńskie” na lata 2023 – 2029:
  4. Analiza mocnych i słabych stron obszaru objętego strategią (gminy: Obrowo, Lubicz, Wielka Nieszawka)
  5. Identyfikacja grup docelowych strategii
  6. Kierunki strategii i plan podziału środków na jej realizację

drukuj (Zaproszenie na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027)

  • data: 2022-08-10
  • Logotypy

« wstecz