Treść strony

Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej budynków

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju i Technologii publikujemy informację na temat poprawy efektywności energetycznej zasobów budowanych. Prosimy o zapoznanie się z treścią.

Poprawa efektywności energetycznej zasobów budowanych w obliczu obecnych wydarzeń na arenie międzynarodowej niezwykle istotna kwestia.

Efektywność energetyczna budynku to stopień przygotowania budynku do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii dostępne są informacje na temat przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków, podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze oraz dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

drukuj (Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej budynków)

  • data: 2022-08-09

« wstecz