Treść strony

Jodek potasu. Jesteśmy gotowi

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w całym kraju trwa dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom gminy Lubicz w 17 punktach rozmieszczonych na terenie gminy.

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji w naszej gminie przekażemy na stronie www.lubicz.pl, FB Gmina Lubicz, FB wójta gminy Lubicz, 17 profilach sołeckich, przez gminny system powiadamiania SMS oraz poprzez sołtysów i strażaków OSP.

Punkty dystrybucji jodku potasu w gminie Lubicz:

 1. Brzezinko, Świetlica wiejska w OSP - Brzezinko 16a         
 2. Brzeźno, Świetlica wiejska - Brzeźno 68
 3. Grabowiec, Świetlica wiejska - Grabowiec 12       
 4. Grębocin, Szkoła Podstawowa - ul. Szkolna 4         
 5. Gronowo, Świetlica wiejska - Gronowo 5         
 6. Jedwabno, Świetlica wiejska - Jedwabno 27        
 7. Krobia, Świetlica wiejska - ul. Olimpijska 14  
 8. Kopanino, Świetlica wiejska - Aleja Dębów    
 9. Lubicz Dolny, Szkoła Podstawowa - ul. Szkolna 7          
 10. Lubicz Górny, Szkoła Podstawowa  - ul. Piaskowa 23     
 11. Mierzynek, Świetlica wiejska w OSP - ul. Zacisze 11a         
 12. Młyniec Pierwszy, Świetlica wiejska - ul. Toruńska 32     
 13. Młyniec Drugi, Świetlica wiejska - ul. Dolina Drwęcy 72
 14. Nowa Wieś, Świetlica wiejska - ul. Nad Drwęcą 74
 15. Rogówko, Świetlica wiejska w OSP - ul. Lubicka 29         
 16. Rogowo, Świetlica wiejska w OSP - Rogowo 
 17. Złotoria, Szkoła Podstawowa - ul. Pomorska 11b

Profilaktyka jodowa

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
 • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)
 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • Opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa,
 • Nadczynność tarczycy,
 • Zapalenie naczyń z hipokomplmentemią.

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w ulotce MSWiA zamieszczonej w dwóch wersjach jpg. i pdf oraz w karcie i ulotce produktu.

drukuj (Jodek potasu. Jesteśmy gotowi)

 • data: 2022-10-06
 • Ulotka informacyjna MSWiA, str. 1
 • Ulotka informacyjna MSWiA, str. 2

« wstecz