Treść strony

Zakup węgla od gminy. Zasady, numer konta, certyfikaty [Aktualizacja 3]

9 listopada rozpoczęliśmy przyjmowanie wnioskow mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z preferencyjnego zakupu węgla kamiennego, w cenie 1950 zł za tonę. Termin ich składania upływa 2 grudnia.

27 października Prezydent RP podpisał ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Według Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych osoby uprawnione (te, którym przysługuje dodatek węglowy) mogą nabyć na preferencyjnych warunkach 1,5 tony węgla w tym roku, a kolejne 1,5 tony do końca kwietnia 2023 r. Gwarantowana cena 1950 zł dotyczy każdej z 3 ton opału (odbiór we własnym zakresie). 

Wcześniej gmina zbierała zapotrzebowanie na węgiel kamienny, po to, aby określić ilość i rodzaj paliwa stałego, który powinniśmy zabezpieczyć dla naszych mieszkańców. By zakupić surowiec złożenie zapotrzebowania nie wystarczy, teraz trzeba dostarczyć „właściwy” wniosek, którego druk załączamy niżej do pobrania.

Uwaga! Prosimy postępować w następujący sposób:

  1. Druk wniosku pobieramy ze strony lub na miejscu w urzędzie. Wypełniamy go WIELKIMI LITERAMI, pamiętając o podpisie. Przypominamy również, że w tym roku wnioskujemy o 1,5 tony.
  2. Wniosek składamy w formie papierowej – osobiście w Biurze Podawczym UG Lubicz, przesyłamy pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny lub za pośrednictwem ePUAP-u.
  3. AKTUALIZACJA. Wnioski przyjmujemy do 2 grudnia (UWAGA. Jeżeli ktoś złożył wniosek, a potem podjął decyzję, że nie chce jednak zakupić węgla od gminy, to rezygnację powinien złożyć na piśmie). 
  4. WAŻNE! Następnie czekamy na zweryfikowanie wniosku i informację zwrotną (telefon/SMS) od gminy o dalszej procedurze. Każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualny kod/numer wniosku, który wraz z imieniem i nazwiskiem trzeba będzie wpisać w tytule przelewu, np. 12345 Anna Kowalska.
  5. Wpłatę należy uiścić dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku i uzyskaniu od gminy indywidualnego kodu/numeru do wpisania w tytule przelewu, wyłącznie na następujący numer konta: 06 9491 0003 0060 0019 1098 0032 - Bank Spółdzielczy Grębocin. Nakłanianie do przelania środków na inny, niż podany, numer konta jest próbą wyłudzenia.

Węgiel kamienny będzie zabezpieczony dla mieszkańców w punktach na terenie gminy Lubicz. Każdy z wnioskodawców otrzyma adres miejsca, z którego powinien odebrać opłacony opał.

Surowiec na preferencyjnych warunkach wprowadzi do obrotu w naszej gminie państwowa spółka; nie bierzemy odpowiedzialności za jego jakość. W załączniku certyfikaty jakościowe węgla.

Wszystkie aktualne informacje na temat dystrybucji węgla będziemy na bieżąco umieszczać na www.lubicz.pl.

drukuj (Zakup węgla od gminy. Zasady, numer konta, certyfikaty [Aktualizacja 3])

  • data: 2022-11-08

« wstecz