Treść strony

Państwowy gazociąg. Gdzie pytać o szczegóły? [Mapka]

Wczoraj w świetlicy w Złotorii odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy rządowego gazociągu Gustorzyn–Gardeja i dotyczyło przede wszystkim odszkodowań dla właścicieli gruntów.  

Organizatorem spotkania była spółka Skarbu Państwa - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., która jest wykonawcą 128-kilometrowego gazociągu. Na naszym terenie zostanie zbudowane 16 km sieci. Gazociąg ma przebiegać przez następujące sołectwa: Grabowiec, Kopanino, Nowa, Wieś, Lubicz Dolny, Grębocin, Rogówko, Rogowo i Złotoria.  

Wczorajsze spotkanie było przeznaczone dla osób zainteresowanych z gmin: Lubicz, Łysomice i Torunia. Udział w nim wzięli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Poświęcono je aktualnemu statusowi prac przy projekcie oraz odszkodowaniom.

Inwestycja została podzielona na etapy. Obecnie jest gotowa szczegółowa dokumentacja projektowa. Etap, który obejmuje gminę Lubicz, zaplanowano w latach 2024-2026. Odszkodowania zostaną wypłacone po zakończeniu inwestycji.

W otrzymanym od inwestoras pdf poniżej tekstu załączamy przebieg gazociągu. 

Jak zapewnia wykonawca, właściciele gruntów, przez które ma przebiegać gazociąg są informowani na bieżąco. Do tej pory pisemna korespondencja była do nich wysyłana co najmniej dwukrotnie. Mimo to w przypadku wątpliwości dotyczących lokalizacji gazociągu należy kontaktować się ze spółką, pisząc na maila komunikacja.gdanska@gaz-system.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz numer działki. Spółka dekaruje, że prześle właściwe fragmenty map osobom zainteresowanym.

Budowa sieci jest bezpośrednio związana z realizacją Programu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), w ramach którego w rejonie Gdańska pojawi się pływający terminal LNG, służący do odbioru dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego. Nowy gazociąg zapewni możliwość rozprowadzenia gazu z tego regionu Polski do odbiorców w głębi kraju.

Budowa infrastruktury gazowej, umożliwiająca zróżnicowanie źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, a także związana z tym rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, są traktowane jako inwestycje strategiczne, kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

  • data: 2023-01-11

« wstecz