Treść strony

Jaki był miniony rok w naszej gminie?

Nie sposób zająć się wszystkimi aspektami funkcjonowania gminy, ponieważ można liczyć je w dziesiątkach, a nawet setkach zadań. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym.

Wójt Marek Nicewicz, wspominając miniony 2022 rok mówi, że trzeba zacząć od tego, co wydarzyło się za wschodnią granicą kraju. Mimo odległości trwająca wojna w Ukrainie ma również wpływ na naszą gminę - na lubickie rodziny, gminną edukację, pomoc społeczną, a nawet na inwestycje.

Aż 155 mieszkańców gminy Lubicz otworzyło swoje serca i domy, aby przyjąć ponad 1500 uchodźców z Ukrainy. 86 ukraińskich dzieci do tej pory uczęszcza do naszych szkół i przedszkoli. – Podziękowania należą się tym wszystkim, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców, ale także tym, którzy pomagali w inny sposób, poprzez zakup leków, materiałów opatrunkowych, odzieży czy żywności – mówi wójt gminy Lubicz. Są wśród nas również tacy, którzy nie bacząc na trudności, regularnie jeżdżą na Ukrainę busami wypełnionymi darami i potrzebnym sprzętem. Duża część ubiegłorocznej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to były także działania wspierające naszych gości z Ukrainy.

Dane demograficzne

Mieszkańców mamy więcej niż w 2021 roku, o 81 osób. Na koniec 2022 roku w gminie Lubicz na pobyt stały i czasowy były zameldowane 20 173 osoby. W rejestrach gminnych odnotowaliśmy 164 urodzone dzieci, natomiast z powodu zgonu wymeldowano - 157 osób. Przyrost naturalny był zatem dodatni i wyniósł 7 mieszkańców.

Wśród sołectw prym wiedzie Krobia, gdzie przybyło 37 osób. W dalszej kolejności są Grębocin z 28 nowymi mieszkańcami i Mierzynek z 22. W pozostałych miejscowościach liczba ludności zmieniła się nieznacznie, z kolei najwięcej, bo 28 osób, ubyło w Lubiczu Górnym.

Inwestycje

Po raz pierwszy w historii gminy Lubicz na inwestycje wydano aż 22,5 mln zł. Dzięki temu m.in. zbudowano nowe drogi, np. Zieloną Puszczę w Mierzynku, drogę do jednostki w Gronowie, ul. Toruńską w Grębocinie i wiele innych. – Prac na drogach zawsze będzie za mało, ponieważ powstają kolejne osiedla i wciąż potrzeba nowych kilometrów dróg, które w miarę naszych możliwości będą powstawały – zaznacza wójt.

Duże środki gmina wygospodarowała na oświetlenie. Ponad 500 tys. zł spożytkowano na zainstalowanie latarni kablowych i fotowoltaicznych. Dodatkowo, w reakcji na drastyczne podwyżki cen prądu, wymieniono 1400 punktów świetlnych, w których stare oprawy sodowe zostały zastąpione nowymi, LED-owymi.

Niezwykle ważną dla mieszkańców gminy inwestycją była budowa nowych odcinków sieci wodociągowej, co wpłynęło na podniesienie ciśnienia wody w kranach m.in. w blokach w Lubiczu Górnym, w Krobi i Mierzynku. Przed nami kontynuacja tych prac.

W zakresie  inwestycji kubaturowych także zmieniło się dużo. Powstały trzy nowe obiekty służące mieszkańcom. Nowa sala gimnastyczna dla szkoły w Lubiczu Dolnym, nowy obiekt remizy, świetlicy i biblioteki w Złotorii, a także centrum aktywności społecznych w Gronowie, gdzie z powodzeniem funkcjonuje ośrodek „Senior +”, biblioteka, przedszkole, świetlica wiejska i archiwum.

– Inwestycja w Gronowie wyznacza w tej chwili kierunek, który przyjęliśmy w gminie, aby jak najwięcej instytucji łączyć w jednym budynku, co wpływa nie tylko na obniżenie kosztów, ale przede wszystkim na integrację środowiskową i międzypokoleniową – mówi Marek Nicewicz.

Fundusz sołecki, a więc pula środków, specjalnie wydzielona z budżetu gminy dla sołectw, wyniosła prawie 800 tys. zł. O rozdzieleniu tych pieniędzy zdecydowali sami mieszkańcy na corocznych zebraniach wiejskich. Z funduszu wykonano drobne, ale potrzebne „małe inwestycje” – lustro, próg zwalniający, lampę czy remonty w świetlicach. – Duża w tym zasługa sołtysów – docenia rolę gospodarzy wsi wójt Marek Nicewicz.

Oświata

Gmina co roku sukcesywnie inwestuje także w oświatę. Doposaża szkoły, realizuje dodatkowe programy dla uczniów, rozbudowuje. - Na deskach kreślarskich jest już kolejny projekt przebudowy i budowy kuchni w szkole w Grębocinie, a także sali gimnastycznej w Młyńcu Pierwszym – zdradza wójt i dodaje: - Jeśli tylko środki pozwolą, powstanie również bieżnia lekkoatletyczna w Lubiczu Górnym.

Gmina Lubicz jest organem prowadzącym dla pięciu szkół, w których uczy się 2088 dzieci w 101 oddziałach pod opieką 243 nauczycieli. Samorząd prowadzi także przedszkole publiczne „Chatka Puchatka”, gdzie mamy 141 dzieci, sześć oddziałów i 19 przedszkolanek. Jest też sześć przedszkoli niepublicznych i jeden punkt, obejmujące 476 dzieci.

W 2022 r. wójt powołał dwie nowe dyrektorki placówek oświatowych: szkoły w Grębocinie - Katarzynę Rumińską i przedszkola w Lubiczu Górnym - Annę Chyłę.

W szkołach są realizowane następujące projekty unijne: Eugeniusz w świecie 3 D - w klasach 4-7 - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe; Eugeniusz na poziomie - zajęcia z języka angielskiego dla klas 8; Politechnika dla smyka – przeznaczone dla klas 1-3 zajęcia wspierające rozwój ucznia oraz rozwijające kompetencje kluczowe. W Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym realizowany jest projekt Erasmus +, a w jego ramach trzy projekty - Towarzyskie roboty, Europa woła oraz Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń.

- Chciałoby się więcej, ale mając na uwadze liczbę godzin, które dzieci spędzają w szkołach, staramy się robić tak, aby nie było tego za dużo, a za to ciekawie i sympatycznie – mówi Małgorzata Łęc-Sienkiewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.

Pomoc społeczna

Anna Sikorska, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu miniony rok określa „rokiem wyzwań”, ponieważ poza realizacją zadań, którymi GOPS zajmuje się od lat, doszło kilka nowych.

– W tym roku bardzo dużo czasu i uwagi poświęciliśmy uchodźcom z Ukrainy, a drugim poważnym, nowym i czasochłonnym przedsięwzięciem były dodatki węglowe – mówi pani dyrektor.

Wniosków o wypłatę tych dodatków wpłynęło prawie 4800, co przełożyło się na kwotę 8 mln 100 tys. zł.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie ośrodek realizował pomoc materialną dla uchodźców i dla Polaków, którzy udzielili pomocy w formie schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy. W celu aktywizacji zawodowej i wprowadzenia na rynek pracy ukraińskich kobiet GOPS uruchomił projekt socjalny – Klub Integracji Społecznej – Ukraina. Dzięki tym działaniom sześć Ukrainek podjęło pracę, w tym jedna w lubickiej szkole, a jedna w GOPS. W wakacje funkcjonował Klub Młodzieżowy przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym, który skupił wokół siebie dzieci i młodzież  polską i ukraińską. Pod hasłem „Więcej wiem, lepiej pomagam, jestem bezpieczny” uczestniczyli oni m.in. w projekcie rolkarskim.

Ośrodek, poprzez gminne koło TPD, przy Bocznej prowadzi też całoroczną placówkę wsparcia dziennego dla dzieci, gdzie opieką otacza się 30 dzieci.

GOPS intensywnie działa również na rzecz seniorów poprzez dwa kluby wsparcia seniora w Lubiczu Górnym i Gronowie, obejmując aktywizacją 75 seniorów.

Z pomocy ośrodka na stałe korzysta ok. 450 rodzin. - To cały wachlarz świadczeń – wyjaśnia Anna Sikorska. - 28 dzieci mamy w pieczy zastępczej. Są to dzieci postanowieniami sądu wyjęte z rodzin biologicznych, nad czym bardzo ubolewamy i pracujemy nad tym, aby mogły do nich wrócić. 24 mieszkańców naszej gminy przebywa w domach pomocy społecznej.

GOPS proponuje wsparcie asystenta osobistego osób niepełnosprawnych – dla 9 osób, opieką wytchnieniową objętych jest 29 osób, zaś usługami opiekuńczymi 80 osób niepełnosprawnych, samotnych i chorych.

Świadczenia rodzinne pobiera 350 rodzin, z funduszu alimentacyjnego korzysta 80 samotnych rodziców, wypłacanych jest też ok. 150 dodatków mieszkaniowych i 140 świadczeń pielęgnacyjnych.

W 2022 r. ośrodek pomocy na te wszystkie potrzeby mieszkańców wydatkował ok. 40 mln zł.

Biblioteka publiczna

Marzenna Wojnar, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej mówi: - Wszędzie biją na alarm, że czytelnictwo w Polsce spada, a ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że w gminie Lubicz wcale tak nie jest. Myślę, że to również zasługa działalności, którą prowadzimy i nowo otwieranych placówek.

Sieć bibliotek gminnych to biblioteka w Lubiczu Dolnym i cztery jej filie w Złotorii, Gronowie, Grębocinie i Lubiczu Górnym oraz punkt biblioteczny w Krobi. To tutaj toczy się życie kulturalne, organizowane są spotkania autorskie i inne wydarzenia. Są m.in. Dyskusyjne Kluby Książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych czy „Bajkoteka” dla najmłodszych. - W myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie” prowadzimy zajęcia dla dzieci, które nie chodzą jeszcze do przedszkola. Mamy sygnały od rodziców, że później takie dziecko dużo łatwiej odnajduje się w grupie, ponieważ jest z tym oswojone – mówi pani dyrektor.

Dwie placówki w Gronowie i Złotorii uzyskały nowe lokalizacje i po statystykach widać, że znacznie wpłynęło to na zwiększenie liczny czytelników. Np. w Gronowie do biblioteki było zapisanych 66 osób, a po przeprowadzce do nowej siedziby liczba czytelników wzrosła tam do 144.

Biblioteka gminna od wielu lat uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, otrzymując dotacje na zakup nowości wydawniczych. – Nasi czytelnicy wiedzą, że to, co pojawia się w księgarniach jest także u nas. Osoby, które nie mają pieniędzy na zakup książek mogą je po prostu wypożyczyć. Od kilku lat nasi czytelnicy mają także dostęp do książek w wersjach elektronicznych – wylicza Marzenna Wojnar.

I na koniec kilka imponujących liczb bibliotecznych. W ubiegłym roku nasi mieszkańcy wypożyczyli 35 280 tys. książek papierowych oraz 2 tys. e-booków i blisko tyle samo audiobooków. Do gminnej biblioteki jest zapisanych 2151 czytelników.

Straż pożarna

Na terenie gminy mamy aż dziewięć jednostek OSP (w tym aż pięć w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym), które zrzeszają 500 członków, a prawie 200 jest uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych. Wszystkie jednostki dysponują 15 samochodami. – W 2022 roku pobiliśmy wszelkie rekordy wyjazdowe, do pożarów i miejscowych zagrożeń – 440 – mówi Jacek Juranowski, komendant gminny. W poprzednich latach wyjeżdżali ok. 300.

Strażacy jednak na tym nie poprzestali, pomagali zawsze w razie potrzeby, realizując dodatkowo ponad 100 wyjazdów gospodarczych.

Dla nich, pod względem wyjazdów, był to rekordowy rok.

Współpraca

W naszej gminie prężnie działają także różne inne organizacje i stowarzyszenia, m.in. kluby sportowe, KGW czy kluby seniora wspierane przez samorząd.

Wójta cieszy również rozwój przedsiębiorczości, zarówno tej dużej np. powstanie sklepów wielkopowierzchniowych, kolejnego salonu samochodowego czy stacji benzynowej, jak i tych małych, rodzinnych i jednoosobowych.

- Chciałbym podziękować Radzie Gminy Lubicz, która w tych trudnych czasach musi podejmować trudne decyzje – mówi wójt. – Ważne, że mimo różnicy zdań, potrafimy współpracować dla dobra gminy. To nasz wspólny cel. Dzięki tej współpracy zrobiliśmy naprawdę dużo.

A jaki będzie 2023 rok? – Zadań wciąż przybywa, a dochody maleją. W minionym roku nagle musieliśmy zająć się sprzedażą węgla, czyli czymś, czego samorządy nigdy dotąd nie robiły. Nasi mieszkańcy złożyli 1400 wniosków, do końca grudnia wydaliśmy im ponad 1300 ton opału. Obojętnie więc jakie wyzwania pojawią się przed samorządami, to jestem przekonany, że sobie poradzimy i nowy 2023 rok będzie dobrym rokiem.

drukuj (Jaki był miniony rok w naszej gminie?)

  • data: 2023-01-16
  • Infografika. Liczba ludności w sołectwach w latach 2021 i 2022
  • Infografika. Na inwestycje gmina wydała 22,5 mln zł

« wstecz