Treść strony

Statystyczne badania ankietowe

Kilka dni temu rozpoczęło się już drugie badanie ankietowe przeprowadzane w 2023 roku przez Główny Urząd Statystyczny. Na prośbę GUS publikujemy kalendarium badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną.

Od 13 do 31 stycznia realizowane jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych A-KR. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu.

od 2 do 20 stycznia realizowane jest z kolei badanie PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Badanie dostarcza informacji o skali wyjazdów i ich charakterze.

Badania realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie.

Efektywność realizacji każdego badania zależy od jak największej liczby osób biorących w nich udział. 

Informacja GUS

drukuj (Statystyczne badania ankietowe)

  • data: 2023-01-17

« wstecz