Treść strony

Budżet na 2023 rok uchwalony

25 stycznia Rada Gminy Lubicz, po wprowadzeniu zmian w złożonym przez wójta Gminy Lubicz projekcie, przyjęła budżet gminy na 2023 rok. Radni w głosowaniu nad poszczególnymi wnioskami zdjęli z planu wydatków inwestycyjnych przebudowę kilku dróg.

Uchwalony budżet po stronie dochodów wyniósł 107 581 655,48 zł, a po stronie wydatków 114.973.811,72 zł.

Złożony przez wójta gminy w ustawowym terminie projekt budżetu na rok 2023 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Jednak komisje Rady Gminy Lubicz zaopiniowały projekt negatywnie. Na wniosek kilku radnych zmieniono zakres inwestycji, usuwając: przebudowę i rozbudowę ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii, Przy Skarpie w Lubiczu Górnym, Łąkowej i Zimowej w Grębocinie oraz Sokolej w Nowej Wsi.

- Jestem zaskoczony, że radni pozbawili mieszkańców tych ulic długooczekiwanej możliwości ich modernizacji. Cieszę się jednak, że całość wydatków majątkowych, czyli, w uproszczeniu mówiąc inwestycyji, pozostała bez zmian – mówi wójt Marek Nicewicz.

Wprowadzono natomiast na wniosek radnych dwa nowe zadania: przebudowę drogi z Brzezinka do granic Gronowa oraz budowę kanalizacji tłocznej z Krobi do Młyńca Drugiego.

Wydatki majątkowe wyniosą 16.236.215,24 zł, czyli 14,12 proc. ogólnego planu wydatków.

Najwięcej wydamy na oświatę 41.578.210 zł oraz na pomoc społeczną 13.735.721,01 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi będzie nas w tym roku kosztować ponad 6 mln zł, lokalny transport zbiorowy, czyli MZK i Pol-Bus 2,6 mln zł, oświetlenie ulic 1,7 mln zł, a fundusz sołecki przeszło 800 tys. zł.

drukuj (Budżet na 2023 rok uchwalony)

  • data: 2023-01-27

« wstecz