Treść strony

Strażacy z Lubicza w elicie jednostek OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiczu 24 lutego została oficjalnie przyjęta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To najdłużej działająca jednostka w powiecie toruńskim.

- To wielki zaszczyt i zobowiązanie złożone w obecności wielu znamienitych gości i zaprzyjaźnionych jednostek – mówi prezes OSP Lubicz Paweł Kowalski.

W uroczystości udział wzięli m.in. posłowie, szefostwo PSP w Toruniu i samorządowcy.

- Cieszę się z awansu lubickiej jednostki, niezwykle aktywnej, także dlatego, że dzięki staraniom Katarzyny Gałki buduje przyszłe kadry strażackie poprzez rozwijanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – mówi wójt Marek Nicewicz.

W trakcie uroczystości Młodzież z MDP OSP Lubicz złożyła ślubowanie na sztandar służyć Ojczyźnie i jej obywatelom.

Wójt gminy wręczył strażakom specjalne naszywki z oznakowaniem OSP KSRG Lubicz. 

OSP w Lubiczu jest piątą, z dziewięciu jednostek OSP z naszej gminy, które znalazły się w Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Lubicka jednostka ma ponad 145 lat i najdłuższy staż ze wszystkich jednostek w powiecie.

Straż pożarna w Lubiczu powstała w 1877 roku z inicjatywy młynarzy, ponieważ w młynach często dochodziło do pożarów.

W XIX wieku wyposażenie lubickich strażaków było skromne - ręczna sikawka, wiadra, bosaki sufitowe i podłogowe, łopaty. Dziś OSP Lubicz ma przeszkolonych strażaków, motopompy, agregaty prądotwórcze, pilarki, kamerę termowizyjną, detektor wielogazowy i inny specjalistyczny sprzęt, a także lekki wóz ratowniczy GLM i wóz gaśniczo-ratowniczy GBA. W jej szeregach jest 45 członków, w tym 30 czynnych strażaków oraz 20 w MDP.

- A przecież nie od dzisiaj wiadomo, że OSP to nie tylko gaszenie pożarów i zapobieganie nieszczęściom – zauważa wójt. - To także ogromna praca na rzecz małych sołeckich społeczności, co widać na co dzień.

drukuj (Strażacy z Lubicza w elicie jednostek OSP)

  • data: 2023-02-28
  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
  • Oficjalne wręczenie aktu o włączeniu OSP Lubicz do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
  • Przemówienie wójta Marka Nicewicza

« wstecz