Treść strony

Będzie służył do holowania przyczepy z łodzią ratowniczą

W ostatnim czasie kilka razy informowaliśmy o nowym sprzęcie, który pomoże w pracy strażakom ochotnikom z naszej gminy. Tym razem lekki wóz ratowniczo-rozpoznawczy trafił do OSP Gronowo.

11 marca w Gronowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022 r.  Tego dnia strażakom uroczyście, i przy udziale wielu znamienitych gości m.in. posłów oraz komendantów PSP wojewódzkiego i miejskiego, oficjalne przekazano na stan jednostki wóz ratowniczo-rozpoznawczy. Wcześniej samochód był wykorzystywany w Chełmży.

- Przyjmijcie podziękowanie za waszą służbę i zaangażowanie, za to, że jesteście na każde wezwanie – mówił wójt Marek Nicewicz. – Dodatkowy samochód przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i całej społeczności lokalnej.

Gmina Lubicz również inwestuje w sprzęt, który pomaga strażakom w pełnieniu ich służby. O najnowszych nabytkach jednostek przeczytacie w marcowym numerze „Gońca”, który jest w tej chwili w drukarni.

Wójt podkreśla, że będzie konsekwentnie realizował uchwałę zarządu gminnego dotyczącą doposażenia i warunków pracy strażaków na terenie gminy. W tym roku nowy samochód bojowy, typu średniego GBA, otrzyma OSP Młyniec Pierwszy. Gmina dofinansuje go w wysokości ok. 350 tys. zł. W następnej kolejności planowane jest przekazanie wozów strażackich dla OSP Gronowo i Grębocin.

- Dziękujemy panu wójtowi za dobrą współpracę i za przychylność, którą widzimy i doceniamy – mówi prezes zarządu gminnego OSP Krzysztof Rybicki.

Zaproszeni do Gronowa goście podczas przemówień podkreślali słuszność doposażenia w sprzęt jednostek straży pożarnej, jednocześnie wyrażając uznanie dla codziennej pracy i postawy strażaków.

drukuj (Będzie służył do holowania przyczepy z łodzią ratowniczą)

  • data: 2023-03-14
  • Nowy wóz gronowskich strażaków
  • Prezes OSP Gronowo Paweł Kuczkowski
  • Wójt Marek Nicewicz dziękuje strażakom

« wstecz