Treść strony

Susza rolnicza 2023 [Aktualizacja]

Zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 zmieniającym rozporządzenie  w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa (Dz.U z 2023 r. poz.1350) zostały wprowadzone zmiany w sposobie  szacowania suszy rolniczej.

Aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą" pozostaję podstawową metodą szacowania suszy.

Aplikacja jest dostępna na portalu gov: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Rolnik  musi obowiązkowo złożyć wniosek o wyszacowanie suszy za pomocą publicznej aplikacji, gdyż zgłoszenie w aplikacji  jest niezbędne w celu otrzymania protokołu lub kalkulacji z oszacowania strat.

Zgłoszenie strat spowodowanych suszą rolniczą do komisji  gminnych nie jest obowiązkowe, jeżeli rolnik chciałby, aby oszacowania  szkód dokonała również komisja gminna, wówczas powinien dokonać zgłoszenia w Urzędzie Gminy w terminie do 11 sierpnia 2023 r. (wniosek w załączeniu).

Samo oszacowanie szkód przez komisję gminną  nie pozwoli na wygenerowanie protokołów. Komisja gminna będzie sporządzać raporty oszacowania szkód, które będzie składała  za pomocą aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez  susze nie później niż do dnia 15 października roku (aktualizacja - do 30 października!) wystąpienia suszy, ale dopiero po wypełnieniu przez rolnika wniosku w aplikacji.

Jednocześnie informujemy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód w uprawach rolnych tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. 

drukuj (Susza rolnicza 2023 [Aktualizacja])

  • data: 2023-08-01

« wstecz