Treść strony

Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U z 2022 r. poz. 183 t.j.) zostały ogłoszone na dzień 24 września  2023 roku wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych, w związku z tym uchwałą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 11.08.2023 r.  została powołana Okręgowa Komisja Wyborcza w Lubiczu.

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej

Przewodniczący - Krzysztof Janiaczyk

Za-Przewodniczącego  - Maciej Mioduszewski

Sekretarz  -  Paweł Kuczkowski

Członkowie:

- Edward Wąsik

- Jacek Witkowski

Siedziba Komisji znajduje się w Urzędzie Gminy w Lubiczu, ul. Toruńska 21.

Gmina Lubicz stanowi okręg wyborczy nr 107.

Wgląd  do spisu członków izby uprawnionych do udziału w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej będzie w siedzibie Urzędu Gminy od dnia 25.08.2023 r. pok. nr 3 (parter) w godz. pracy Urzędu - 7.15-15.00 (poniedziałek, środa, czwartek), 7.15-17.00 (wtorek), 7.15-14.15 (piątek).

Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

Zgłoszenie i rejestracja kandydatów na członków Rad Powiatowych Izb Rolniczych odbywa się najpóźniej w dniu 4.09.2023 r. w godz. pracy Urzędu Gminy, tj. do godz.15.00, pok. nr 3.   

(-)  Krzysztof Janiaczyk

drukuj (Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych)

  • data: 2023-08-23

« wstecz