Treść strony

Kto zostanie Społecznikiem Roku?

W czynieniu dobra działają bezinteresownie. Są pracowici, odpowiedzialni, przyjaźni dla ludzi i aktywni. Tacy są społecznicy powiatu toruńskiego. Konkurs  „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego" ma na celu promowanie i docenienie ich działalności.

Do konkursu zgłosić można pełnoletnie osoby lub zespół osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz mieszańców powiatu toruńskiego. O tytuł „Społecznika Roku" ponownie mogą ubiegać się osoby, które tytuł taki już otrzymały z zastrzeżeniem jednak, iż nie mogło to nastąpić w 5 ostatnich edycjach konkursu.

Na zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Toruniu czeka do 30 października br. Regulamin i karta zgłoszenia są do pobrania na stronie www.powiattorunski.pl w zakładce Aktywni Mieszkańcy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz pełnoletni mieszkańcy powiatu. Komisja konkursowa natomiast przy ocenie kandydatów zwróci szczególną uwagę na skuteczność podejmowanych działań, kreatywność, pomysłowość działań jak również na współpracę i angażowanie innych osób.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda finansowa lub rzeczowa o wartości 1 500 zł. Uroczyste wręczenie odbędzie się podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

 

--

 

drukuj (Kto zostanie Społecznikiem Roku?)

  • data: 2023-10-24

« wstecz